Wat er aan de verbouwing vooraf ging...

September 7, 2017

Een verbouwing van de omvang zoals die dit jaar plaats vindt vergt veel voorbereidingstijd en denkwerk.

Voor het vervangen van een toneelhijsinstallatie gaat dat met name over de technische mogelijkheden en uitdagingen.

En geloof me: dat waren er aardig wat. Maar voor het verbouwen van de publieksruimtes kwamen daar nog hele andere zaken bij kijken.

 

Binnen het Stadstheater zijn we al een paar jaar bezig met nadenken en praten over het soort theater dat we willen zijn. Hoe zien wij na 25 jaar de toekomst van het Stadstheater?

Er is gesproken met inwoners van Zoetermeer, met lokale politici, met beleidsambtenaren en gekeken naar de ontwikkelingen binnen de podiumkunstensector. Al die indrukken hebben we meegenomen in de gesprekken die we samen met medewerkers vanuit alle afdelingen van het Stadstheater hebben gevoerd over onze toekomstvisie.

 

De komende jaren zal het Stadstheater zich meer profileren als Podium van de Stad. De unieke beleving van theatervoorstellingen blijft onverminderd belangrijk; dat is ook onze basisopdracht van de gemeente Zoetermeer. Daarnaast vinden we het belangrijk om extra projecten op te zetten en onderdak te bieden aan initiatieven voor en door de stad. Om ons gebouw open te stellen voor projecten waarin we samenwerken met inwoners van Zoetermeer, vanuit alle achtergronden en van alle leeftijden. Waarbij we ons ontwikkelen tot een inspirerende ontmoetingsplaats voor publiek, makers en organisatie. Met beide benen in de wereld en de stad om ons heen en met oog voor wat er speelt in die stad.

 

Na het formuleren van die toekomstvisie moesten we nadenken over de weg om die visie te realiseren. Als we Podium van de Stad willen zijn, wat betekent dat dan voor ons gebouw en voor onze medewerkers?

Er volgde een brandingtraject dat resulteerde in een nieuwe identiteit; van een gesloten theaterbastion voor een ouder theaterminnend publiek, naar een opener uitgaans- & horecaconcept voor iedereen. Waar je allerlei belevingen kunt delen: 360° om je heen. Niet alleen voorstellingen op de planken van de theaterzalen, maar ook activiteiten in andere delen van het gebouw. Een gebouw dat iedere dag open is. Waar je je welkom moet voelen voor het bezoeken van een voorstelling of film, het organiseren van een activiteit, of gewoon om er te werken, een goede kop koffie te drinken, te lunchen, borrelen of dineren en anderen te ontmoeten.

 

Bij zo’n nieuwe identiteit hoort ook een nieuwe huisstijl. De aanwezige huisstijl was namelijk al acht jaar ‘tijdelijk’. Dus is er hard gewerkt aan onze nieuwe 360° Stadstheater huisstijl. De eerste zichtbare uitingen kwamen in mei in de vorm van onze nieuwe website, met nieuwe bestelmethodiek en de nieuwe look & feel van de seizoensbrochure. Een groot verschil!

Omdat het niet alleen om een nieuw ‘sausje’ gaat, is er ook gestart me het opzetten van nieuwe projecten die vorm gaan krijgen in de seizoen 2017-2018. Waarbij we nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met andere organisaties en inwoners.

 

En achter de schermen gingen de plannen veel verder. Als je je gebouw de hele dag openstelt, dan moet dat daar qua inrichting en logistiek op aansluiten.

Dus lieten we een onderzoek uitvoeren naar horeca en hospitality concepten in Zoetermeer. Om zo te komen tot horeca die past bij onze theaterfunctie, die aanvullend is aan het horeca aanbod op het Cadenzaplein en in de rest van Zoetermeer.

Het advies sloot direct aan bij onze visie: een all day – shared food concept.

Passend bij het delen van belevingen, bij het stimuleren van ontmoeting en het op gang brengen van een gesprek. Een concept dat we nu volop aan het uitvoeren en opstarten zijn. Waarbij we een grote verbetering van de logistiek realiseren, een meer open uitstraling krijgen en de hoofdingang verplaatsen naar het Cadenzaplein.

 

Volgende blog: zondag 10 september Een nieuw horecaconcept.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

            Tineke Maas 

                 Directeur 

    360° Stadstheater 

 STAGE kitchen & café 

STAGE Kitchen & café 
  • Facebook
  • Instagram