Een nieuw horecaconcept

De horeca van 360° Stadstheater speelt een belangrijke rol in de toekomstvisie die we met elkaar hebben vastgesteld.

Naast de exploitatie van de theaterfunctie vinden we het belangrijk ons podium te ontwikkelen tot een inspirerende ontmoetingsplaats in het Stadshart. We zien de horecafunctie dan ook als het cement en de verbindende factor tussen inhoud en ontspanning. Een onmisbare schakel die in hoge mate de kwaliteit van onze dienstverlening bepaalt en ontmoeting stimuleert.

Aan de ene kant om de beleving van de theaterbezoeker te vergroten met activiteiten en horeca die aansluit bij de theaterfunctie, en aan de andere kant als op zichzelf staande laagdrempelige, en inspirerende horecagelegenheid.

Met de ontwikkelingen van het Cadenzaterrein voor de deur willen we graag aansluiten en bijdragen aan de levendigheid van dit nieuwe uitgaansplein.

Dat betekende nogal wat.

Plannen maken en een grote verbouwing realiseren kost veel tijd. En een poosje sluiten was voor ons geen optie. De voorstellingen stonden immers al weer gepland, en aangezien de horeca een belangrijke bron van inkomsten voor ons is, wilden we in een zo kort mogelijk tijdsbestek de metamorfose realiseren.

Als er dan toch al een grote verbouwing gepland staat boven de toneelvloer waardoor er in juli, augustus en september geen activiteiten gepland kunnen worden, is de keuze snel gemaakt. Ook de horeca op de schop in de zomer 2017 zodat we weer helemaal klaar zijn voor de volgende 25 jaar.

Toen dat besluit eenmaal was genomen meer dan een jaar geleden, zijn we in een razend tempo aan de slag gegaan met alle voorbereidingen. Dat startte met een haalbaarheidsonderzoek naar het meest geëigende concept dat naadloos zou aansluiten bij onze toekomstvisie. En dat aansluit bij het nieuwe aanbod aan het Cadenzaplein.

Een all-day shared food concept bleek de meest geschikte optie. Een concept dat eenvoudig en gemakkelijk kan inspelen op de programmering. Dat beleving en ontmoeting creëert door maximale flexibiliteit, dat passend is tijdens voorstellingen en op andere momenten, met horeca door het hele gebouw, zoals we ook cultuur 360° om je heen in het hele gebouw willen laten plaats vinden.

Er volgden gesprekken met bestuurders, gemeente en horeca-adviseurs over de haalbaarheid en de financiering (NB. Als cultureel ondernemer financiert het Stadstheater deze verbouwing zelf).

Nadat daar helderheid en overeenstemming over was is er door pitchen een horecaconceptontwikkelaar/-vormgever in de arm genomen om onze plannen uit te werken en te realiseren. Vele gesprekken en tekeningen later waren we het er met elkaar over eens dat we het nieuwe concept helder in beeld hadden.

Een interieurconcept dat invulling geeft aan het beoogde concept, met een uitstraling die past bij onze visie en bij onze theateridentiteit. Een beetje eigenwijs, creatief en theatraal, zoals wij. Waarin onze passie voor theater en hospitality goed gecombineerd worden.

Onder de noemer ‘Bringing backstage frontstage’. Want wat ons uniek en onderscheidend maakt ten opzichte van reguliere horecabedrijven is toch echt het feit dat we theater zijn. Dat we de magie van live ervaringen in huis hebben.

En waar veel bezoekers altijd nieuwsgierig naar zijn is hoe het er backstage uit ziet en aan toe gaat.

Elementen van die sfeer brengen we nu frontstage: in onze horecaruimtes. Licht en lampjes, achterkanten van decors, een stukje trekkenwand, allemaal onderdelen die straks zijn terug te vinden in ons café en restaurant, dat dan ook een toepasselijke naam krijgt:

STAGE Kitchen & Café

(www.stagekitchencafe.com)

Volgende blog: woensdag 13 september De praktische uitvoering.

287 keer bekeken
STAGE Kitchen & café 
  • Facebook
  • Instagram